CAMO (Zarządzanie utrzymaniem ciągłej zdolności do lotu)

Ciągła Zdatność do Lotu (CAMO) to planowa obsługa techniczna statku powietrznego ale również bieżąca obsługa pojawiających się usterek technicznych, których szybkie wyeliminowanie zapobiega tzw. „uziemieniu” statku powietrznego. Dla zdatności statku powietrznego do lotu, obok sprawności technicznej, ogromne znaczenie ma również zgodność z obowiązującymi przepisami całej jego dokumentacji:

- Programu Obsługi Technicznej
- Instrukcji Obsługi Technicznej
- Instrukcji Użytkowania w Locie
- Nadzoru nad Dyrektywami (AD)
- Nadzoru nad Biuletynami Serwisowymi (SB)

Ponadto w ramach CAMO wykonujemy przeglądy i rekomendacje w celu wydania poświadczenia przeglądu zdatności do lotu (ARC).

Nasz personel jest w stanie objąć nadzorem każdy statek powietrzny z uwzględnieniem wszystkich aspektów opisanych powyżej, gwarantując przy tym fachowość oraz specjalistyczną wiedzę niezbędną do pełnienia nadzoru przy zachowaniu dogodnych i konkurencyjnych cen dla naszych Klientów.