Usługi Lotnicze

Spółka First European Avioation Company Sp. z o.o. posiada zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka (SPO-HR) praktycznie w całej Europie. Naszą specjalnością są m.in.:

- Loty patrolowe i obserwacyjne, w tym loty nad liniami energetycznymi i gazociągami
- Obloty awaryjne
- Wycinanie i przycinanie drzew
- Konserwacja i budowa linii energetycznych
- Loty dla potrzeb ochrony środowiska
- Loty dla potrzeb gospodarki rolnej i leśnej

Wykonujemy ponad 2000 godzin lotów w operacjach lotniczych wysokiego ryzyka rocznie, co sprawia, że stajemy się liderem na rynku usług lotniczych w Europie, zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i doświadczenia.